X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Elevenkät

Melleruds elever från årskurs 3 till och med vuxenutbildningen har i en enkät tyckt till om sin skola. Det är fjärde gången en kommungemensam elevenkät genomförts, tidigare enkäter genomfördes 2012, 2014, 2016 och 2018 . Syftet med enkäten är att få ett konkret underlag om hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Elevernas medverkan och inflytande över hur vi utvecklar skolan i Mellerud är viktig och resultatet av undersökningen utgör en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

 

Sidan uppdaterades 25 augusti 2021