Elevenkät

Melleruds elever från årskurs 3 till och med vuxenutbildningen har i en enkät tyckt till om sin skola och skolgång. Melleruds kommun har genomfört elevenkäter vartannat år sedan 2012. Syftet med enkäten är att få ett konkret underlag om hur elever uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Elevernas medverkan ger dem inflytande i skolutvecklingen i Mellerud. Resultatet av undersökningen utgör också en viktig del av skolans systematiska kvalitetsarbete.

 

Sidan uppdaterades 18 september 2023