X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplan

Detaljplaner

En detaljplan (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Äldre planer som stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner gäller idag som detaljplaner. Detaljplanen är juridiskt bindande vid prövning av bygglov.

På nedanstående länk finner du en webbkarta med Melleruds alla gällande detaljplaner samt planbeskrivningar.

Länk till webbkarta

Denna handling innehåller de detaljplanearbeten som Melleruds kommun anser vara mest relevanta och högt prioriterade att genomföra. Till varje planuppdrag på ny/ändring av detaljplan beskrivs ett syfte med planen, vart i kommunen aktuellt område finns samt en uppskattad tidsplan och kostnad.

pdf Läs Planprioritering 2020 här

Sidan uppdaterades 2 december 2021