Låneregler och information

Melleruds kommunbibliotek ingår i ett samarbete med de dalsländska kommunerna som kallas Bibliotek Dalsland. Du kan läsa om samarbetet på bibliotekdalsland.se

Biblioteken som ingår i Bibliotek Dalsland och som du lånar eller reserverar media hos, behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera lån och reservationer. Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås mellan dig som låntagare och de bibliotek inom Bibliotek Dalsland där du lånar och reserverar media.

Bibliotekspersonalen har tystnadsplikt - vi lämnar inte ut uppgifter om de personer som finns i vårt register och dina uppgifter kommer inte att användas i något annat sammanhang än inom bibliotekets verksamhet. Dina lån och reservationer är hemliga och ingen obehörig kan få reda på vad du har lånat. Så snart lånet är återlämnat och eventuella skulder är betalda försvinner alla uppgifter om dina lån.

Du har alltid rätt att få information om de behandlingar du deltar i, samt att rätta eventuella felaktigheter i uppgifterna. Om du har frågor kring bibliotekens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta bibliotekspersonalen.

 

Lånekort
Lånekort får du gratis. Det är en personlig värdehandling. Var rädd om det. Om du skulle förlora ditt kort, hör av dig fortast möjligt till biblioteket, så vi kan spärra kortet. Det är viktigt för din egen skull, eftersom du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Ersättningskort kostar 30 kr vuxna och 10 kr för barn. Ha alltid med dig lånekortet vid lån.

Registrering
De böcker du lånar eller beställer registreras i vår databas. Endast bibliotekspersonalen har tillgång till dessa uppgifter. Så fort du lämnar tillbaka böckerna, raderas lånen.

Lånetid
Lånetiden är normalt fyra veckor. Om det är fler än tre personer i kö blir det 14-dagars lån. Videofilmer och DVD lånas ut sju dygn. Du kan be om att få en påminnelse till din mobiltelefon när lånen är på väg att förfalla. Fråga bibliotekspersonalen för mer information.

Omlån
Du kan själv låna om dina böcker enkelt och bekvämt i bibliotekets katalog på Internet om du har en PIN-kod. PIN-kod får du från bibliotekspersonalen. Omlån kan också göras på biblioteket eller per telefon. Omlån kan ske maximalt två gånger under förutsättning att boken inte är reserverad av annan låntagare.

Reservation och fjärrlån
Du kan reservera böcker som för tillfället är utlånade eller finns på ett annat bibliotek i Dalsland. Detta kan du göra via bibliotekets katalog på Internet om du har en PIN-kod. Fråga bibliotekspersonalen för mer information. Observera att reserverade böcker från andra Dalslandsbibliotek tidigast kan hämtas klockan 11.00 på leveransdagen.
Du kan också låna böcker som inte finns på något av Dalslandsbiblioteken. Genom fjärrlån kan vi, med vissa undantag, låna hem de efterfrågade böckerna till dig från ett annat bibliotek. Dessa tjänster sker utan avgift. Meddelande om att reserverad bok har inkommit kan, förutom via vanligt brev, erhållas via SMS eller E-post. Vänligen meddela ditt mobilnummer eller din e-postadress till bibliotekspersonalen.

Bra att tänka på för dig som fjärrlånar

Försenade böcker
Om du inte lämnar tillbaka en bok i tid får du en påminnelse. Lämnar du trots detta inte tillbaka boken, får du en räkning på ett belopp som motsvarar värdet på det du lånat. Obs! Räkningen makuleras INTE även om du lämnar tillbaka dina lån. 

Övertidsvarning
Du har möjlighet att få en påminnelse till din mobiltelefon när dina lån håller på att förfalla. Vid intresse, kontakta bibliotekspersonalen.

Filmer
Här på biblioteket finns det videofilmer och DVD att låna gratis för både barn och vuxna. Lånetiden för film är sju dagar.
Du kan också kostnadsfritt streama film från cinesterna.com och viddla.se  Där väljer du vilken film du vill titta på, väljer vilket bibliotek du tillhör och skriver sedan in ditt lånekortsnummer samt PIN-kod. Kontakta biblioteket om du saknar PIN-kod.  Du kan låna en film i 48 timmar. Och upp till åtta filmer per månad.

Böcker

E-böcker och E-ljudböcker
En e-bok är en bok som har överförts till elektroniskt format så att den kan läsas på en dator, surfplatta, mobiltelefon eller läsplatta. Du kan låna max två e-böcker per vecka och lånetiden är 28 dagar. När lånetiden är slut försvinner boken automatiskt. För att låna e-böcker behöver du ett lånekort och en PIN-kod. Kontakta bibliotekspersonalen om du saknar något av det. Du finner sedan länken till e-böckerna på bibliotek Dalslands startsida. Logga in med lånekortsnummer  (de 11 första siffrorna) och PIN-kod. Sök upp en bok och klicka på "Låna". Boken läggs då i listan över dina lånade böcker. Klicka på "Läs" för att läsa boken direkt i din webbläsare eller "Ladda ner" för att ladda ner den till din enhet. För att ladda ner boken krävs att du har installerat en läseprogramvara. Instruktioner för hur du gör detta finner du på e-boksidan.
OBS! När du ombeds välja ett bibliotek väljer du Bibliotek Dalsland.
För mer information, kontakta biblioteket 0530-182 00.

Pressreader
Nu finns Pressreader på våra Hubleter/läsplattor för tidningsläsning här på biblioteket. Genom Pressreader kan man få tillgång att läsa tidningar från hela världen.

För att kunna använda de Hubleter/läsplattor som Pressreader finns på behöver man ett lånekort med en pin kod.

Pressreader

Tillgänglighet
Det finns hissar till samtliga våningsplan samt en extra ingång från gatan som ger tillgång till bibliotekets vuxenavdelning utan behov av hiss. Säg till vid huvudentrén då denna ingång vanligtvis hålls låst. Det finns handikapptoalett på bibliotekets vuxenavdelning.

Kontakta oss

Melleruds bibliotek
E-post: biblioteket@mellerud.se
Telefon: 0530-182 00
Adress:
Södra Kungsgatan 7
464 31 Mellerud

Postadress:
Box 84
464 22 Mellerud

Sidan uppdaterades 1 september 2022