Upperud

Fiske inom Nedre Upperudsälvens fiskevårdsområde kräver fiskekort.

Nedre Upperudsälvens fiskevårdsområde omfattar

 • Övre och nedre Upperudshöljen
 • Spången
 • Östebosjön
 • Malefjorden
 • Kilaneviken
 • Branddalsviken
 • Svanfjorden
 • Ryrsjön
 • Hjärterudssundet
 • Trasken
 • Bjurdämmetjärnet
 • Ransbergstjärn
 • Dalsjön

Fiskevårdsområdet gränsar i öster till järnvägen och i nordväst till regleringdammen och kraftstationen i Håverud samt landsvägen vid Båttjärnet.
Fiskarter: utöver abborre och gädda så finns även gös och diverse vitfiskar samt även lax och öring finns i vattnen.

Mer information finns under "Länkar".

Upperuds båthamn
Sidan uppdaterades 1 oktober 2021