Kommunplan

Som politiskt dokument har en kommunplan utvecklats i samarbete mellan bland annat kommunföreträdare och näringslivet i Mellerud. Den har döpts till ”strategisk utvecklingsplan” eller ”vision 2013” och utgör underlag för alla kommande planer och program som berör kommunens utveckling framöver. Den ska aktualiseras varje mandatperiod.

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i juni 2010. Enligt lagen ska planen aktualiseras under varje mandatperiod.

Kontakta kommunen och lämna dina synpunkter.

Kontakt

Karl-Olof Petersson
Kommunchef
E-post: karl.olof.petersson@mellerud.se

Dokument
Sidan uppdaterades 7 februari 2023