Holms kyrka

Holms kyrka är troligen från 1200-talet. Den är helgad åt det norska helgonet Sankt Olof. Vid kyrkan fanns redan på 1000-talet en begravningsplats.

Kyrkan byggdes till på 1600-talet och interiören är från 1700-talet. Då tillkom bland annat altaruppsatsen (1727), predikstolen (1742) och takmålningarna (också 1742). Kyrkan fick sin första orgel 1855. Originalorgeln finns numera i Melleruds församlingshem. Den senaste renoveringen genomfördes 1992, då både in- och utsidan av kyrkan gjordes i ordning.

I närheten av Holms kyrka har det funnits flera kyrkor. Den första var en 1100-talskyrka uppförd vid Östanå, troligen av trä. På 1300-talet uppfördes Östanå kapell av sten. I kapellets närhet tror man att det fanns ett munkkloster. Kapellet togs ur bruk 1557 och fick sedan förfalla. Idag finns en minnessten på platsen rest 1924.

Vid Holms kyrka startar en pilgrimsled, via vilken man kan ta sig till Edsleskogs kyrka.

Holms kyrka

Holms kyrka är en av flera i Melleruds kommun som saknar torn.

Karta över Holms kyrka

Altare

Altaruppsatsen skänktes av överstelöjtnant Gustav Mentzer.

Takmålning

Takmålningarna är gjorda av den berömde kyrkomålaren Georg Schüffner.

Klockstapel

Klockstapeln anses vara lika gammal som kyrkan själv. En av klockorna i den är från 1200-talet.

Sidan uppdaterades 21 september 2021