Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och kundfakturor samt service, rådgivning och stöd till övriga förvaltningar. Här finns även kommunens centrala kassafunktion som behandlar samtliga flöden av in- och utbetalningar.
 
Ekonomiavdelningen ansvarar också för kommunens ekonomiska redovisning och sammanställer förslag till årsbudget, prognos, delårsbokslut samt årsbokslut.

Ekonomiavdelningen utför även tjänster åt bland annat kommunens stiftelser (donationsfonder).

Avdelningen arbetar även med kommunens övergripande strategiska ekonomi- och finansieringsfrågor samt den centrala processen för ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Avdelningen har även ansvar för kommunens låneportfölj, långsiktiga likviditetsplanering och den sammanställda redovisningen som förutom kommunen även omfattar de kommunala bolagen.

Kontakt

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
E-post: ekonomi@mellerud.se
Telefon: 0530-181 37

Sidan uppdaterades 21 september 2022