Terrorattentat

Terrorattentat kan riktas mot enskilda personer eller grupper, mot allmänheten eller mot samhällsviktiga funktioner som elförsörjning eller transportsystem. Även om ett terrorattentat kan utföras på olika sätt och på olika platser så finns det några råd som kan gälla i de flesta situationer:

Polismyndigheten har publicerat en film om hur allmänheten kan agera vid ett terrorattentat. Ta del av filmen här. På deras webbplats kan du även läsa om polisens arbete med terrorism och vad du bör göra i händelse av terrorattentat eller motsvarande våldsbrott.

Du kan även ta del av råd vid attentat på mellerud.se. På sidan med Råd till privatpersoner (msb.se) kan du ta del av fler råd och krisinformation från svenska myndigheter.

Sidan uppdaterades 20 december 2021