Socialnämnden

Socialnämnden i Melleruds kommun sammanträder vanligtvis den fjärde tisdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Socialnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga i de fall inte sekretess föreligger. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på socialförvaltningens kansli i kommunhuset.

Kallelser

pdf 2023-11-28

pdf 2023-11-28 Bilaga 1 Verksamhetsrapport oktober 2023

pdf 2023-11-28 Bilaga 2 Ekonomirapport per oktober 2023

pdf 2023-11-28 Bilaga 3 Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen mål för verksamheten 2024

pdf 2023-11-28 Bilaga 4 Internkontrollplan 2024

pdf 2023-11-28 Bilaga 5 Återinrätta USD

pdf 2023-11-28 Bilaga 6 Avsiktsförklaring Digitalisering

pdf 2023-11-28 Bilaga 7 Tjänsteskrivelse Samordare

pdf 2023-11-28 Bilaga 8 Tjänsteskrivelse Syn- och hörselinstruktör


pdf 2023-10-23

pdf 2023-10-23 Bilaga 1 Ekonomirapport Per September 2023

pdf 2023-10-23 Bilaga 2 Samverkansavtal Familjecentraler Och Familjeliknande Verksamheter I Västra Götaland

pdf 2023-10-23 Bilaga 3 Tjänsteanteckning Risk Och Väsentlighetsanalys 2023

pdf 2023-10-23 Bilaga 4 Verksamhetsrapport September 2023

pdf 2023-10-23 Bilaga 5 Föreskrifter Om Ändring I Läkemedelsverkets Föreskrifter HSLF FS 2021.75

pdf 2023-10-23 Bilaga 6 Förslag Taxor Och Avgifter 2024


pdf 2023-09-25

pdf 2023-09-25 Bilaga 1 Verksamhetsrapport augusti 2023

pdf 2023-09-25 Bilaga 2 Ekonomirapport per augusti 2023

pdf 2023-09-25 Bilaga 3 Delårsbokslut 2023

pdf 2023-09-25 Bilaga 4 Internkontroll

pdf 2023-09-25 Bilaga 5 Riktlinje för avgiftshandläggning

pdf 2023-09-25 Bilaga 6 Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt LSS


pdf 2023-08-22

pdf 2023-08-22 Bilaga 1 Verksamhetsrapport juni och juli 2023

pdf 2023-08-22 Bilaga 2 Ekonomirapport per juli 2023


pdf 2023-06-27

pdf 2023-06-27 Bilaga 1 Verksamhetsrapport maj 2023

pdf 2023-06-27 Bilaga 2 Ekonomirapport per maj 2023

pdf 2023-06-27 Bilaga 3 Socialnämndens program för digitalisering

pdf 2023-06-27 Bilaga 4 Socialnämndens plan för digitalisering 2023 - 2024

pdf 2023-06-27 Bilaga 5 Socialnämndens dokumenthanteringsplan

pdf 2023-06-27 Bilaga 6 Riktlinje för biståndshandläggning inom vård och omsorg

pdf 2023-06-27 Bilaga 7 Riktlinje för myndighetsutövning socialpsykiatri


pdf 2023-06-01


pdf 2023-05-22

pdf 2023-05-22 Bilaga 1 Verksamhetsrapport april 2023

pdf 2023-05-22 Bilaga 2 Ekonomirapport per april 2023

pdf 2023-05-22 Bilaga 4 Interkontrollplan prognos 1 2023

pdf 2023-05-22 Bilaga 6 Riktlinjer för handläggning av missbruks- och beroendevård

pdf 2023-05-22 Bilaga 7 Riktlinje för handläggning av dödsbo


pdf 2023-04-25

pdf 2023-04-25 Bilaga 1 Verksamhetsrapport för Mars 2023

pdf 2023-04-25 Bilaga 2 Ekonomirapport per Mars 2023

pdf 2023-04-25 Bilaga 3 Socialnämndens delegationsordning

pdf 2023-04-25 Bilaga 4 Socialnämndens handlingsplan för lokalförsörjning 2023 - 2027

pdf 2023-04-25 Bilaga 5 Granskning av framtidens äldreomsorg

pdf 2023-04-25 Bilaga 6 inriktningsdokument vårdsamverkan fyrbodal 2023 - 2026


pdf 2023-03-28

pdf 2023-03-28 Bilaga 1 Verksamhetsrapport januari och februari 2023

pdf 2023-03-28 Bilaga 2 Ekonomirapport per februari 2023

pdf 2023-03-28 Bilaga 3 Socialnämndens handlingsplan för lokalförsörjning 2023 - 2027

pdf 2023-03-28 Bilaga 4 Yttrande avseende IVOs granskning

pdf 2023-03-28 Bilaga 5 Beslut IVO 2023-02-15


pdf 2023-02-20

pdf 2023-02-20 Bilaga 1 Ekonomirapport Januari 2023

pdf 2023-02-20 Bilaga 2 Verksamhetsrapport December 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 3 Bokslut 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 4 Internkontrollplan 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 5 Kvalitets Och Patientsäkerhetsberättelse 2022

pdf 2023-02-20 Bilaga 6 Riktlinjer För Samverkan Skola, Socialtjänst, Polis Och Fritid (SSPF)

pdf 2023-02-20 Bilaga 7 Kartläggning Av Socialförvaltningens Digitaliseringsarbete


pdf 2023-01-09

pdf 2023-01-09 Bilaga 1 ekonomirapport december 2022

pdf 2023-01-09 Bilaga 3 tjänsteanteckning vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2022

pdf 2023-01-09 Bilaga 4 tjänsteanteckning vad tycker de äldre om äldreomsorgen hemvård 2022

Äldre kallelser

Sidan uppdaterades 8 december 2021