Socialnämnden

Socialnämnden i Melleruds kommun sammanträder vanligtvis den fjärde tisdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Socialnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga i de fall inte sekretess föreligger. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på socialförvaltningens kansli i kommunhuset.

Kallelser

pdf 2024-06-25

pdf 2024-06-25 Bilaga 1 Verksamhetsrapport Maj 2024

pdf 2024-06-25 Bilaga 2 Ekonomirapport Maj 2024

pdf 2024-06-25 Bilaga 3 Skrivelse Angående Årlig Uppföljning Av Det Systematiska Arbetsmiljöarbetet Vid Socialförvaltningen

pdf 2024-06-25 Bilaga 4 Färdplan God Och Nära Vård

pdf 2024-06-25 Bilaga 5 Riktlinje För Avgiftshandläggning


pdf 2024-05-22

pdf 2024-05-22 Bilaga 1 Verksamhetsrapport april 2024

pdf 2024-05-22 Bilaga 2 Ekonomirapport per april 2024

pdf 2024-05-22 Bilaga 3 Socialnämndens prognos 1 2024

pdf 2024-05-22 Bilaga 4 Socialnämndens budget 2025

pdf 2024-05-22 Bilaga 5 Budget 2025 och plan 2026-2027

pdf 2024-05-22 Bilaga 6 Internkontrollplan 2024

pdf 2024-05-22 Bilaga 7 Samverkansplan vårdsamverkan Fyrbodal

pdf 2024-05-22 Bilaga 8 Vårdsamverkan presentation

pdf 2024-05-22 Bilaga 9 Samverkansavtal för delregional vårdsamverkan

pdf 2024-05-22 Bilaga 10 Socialnämndens delegationsordning


pdf 2024-04-23

pdf 2024-04-23 Bilaga 1 Verksamhetsrapport mars 2024

pdf 2024-04-23 Bilaga 2 Ekonomiuppföljning per mars 2024

pdf 2024-04-23 Bilaga 3 Riktlinje för biståndshandläggning Inom vård och omsorg

pdf 2024-04-23 Bilaga 4 Utvecklingsplan stöd och service

pdf 2024-04-23 Bilaga 5 årsredovisning donationsstiftelser

pdf 2024-04-23 Bilaga 6 Ansökan föreningsbidrag

pdf 2024-04-23 Bilaga 7 Hemtjänstindex, En jämförelse mellan 2022 2023 för Mellerud och Bengtsfors Kommun

pdf 2024-04-23 Bilaga 8 Förslag taxor och avgifter 2024


pdf 2024-03-26

pdf 2024-03-26 Bilaga 1 Verksamhetsrapport februari 2024

pdf 2024-03-26 Bilaga 2 Ekonomirapport per februari 2024

pdf 2024-03-26 Bilaga 3 Redovisning internkontrollplan 2023

pdf 2024-03-26 Bilaga 4 Verksamhetsberättelse alkohol- och tobaksenheten

pdf 2024-03-26 Bilaga 5 Granskning arbetsmarknadsverksamheten Pwc

pdf 2024-03-26 Bilaga 6 Hemtjänstindex, En Jämförelse Mellan 2022 - 2023 för Mellerud och Bengtsfors Kommun


pdf 2024-02-21

pdf 2024-02-21 Bilaga 1 Verksamhetsrapport per Januari 2024

pdf 2024-02-21 Bilaga 2 Ekonomirapport per Januari 2024

pdf 2024-02-21 Bilaga 3 Bokslut 2023

pdf 2024-02-21 Bilaga 4 Redovisning internkontrollplan 2023

pdf 2024-02-21 Bilaga 5 Kvalitets och patientsäkerhetsberättelse 2023


pdf 2024-01-30

pdf 2024-01-30 Bilaga 1 Verksamhetsrapport per december 2023

pdf 2024-01-30 Bilaga 2 Ekonomirapport per december 2023

Äldre kallelser

Sidan uppdaterades 8 december 2021