Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig för ditt projekt.

Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad och ha en självständig ställning till den som utför arbetet. Kravet finns i EU:s tjänstedirektiv och innebär att bara personer som är certifierade får göra det en kontrollansvarig ska göra.

Kontrollansvarig ska bistå byggherren i upprättandet av kontrollplanen. Den kontrollansvarige ska se till att kontrollplanen följs under byggets gång. Besök på arbetsplatsen och avvikelser som upptäcks ska dokumenteras. Kontrollansvarige ska vara med vid kommunens arbetsplatsbesök samt lämna ett utlåtande inför slutbeskedet.

Här hittar du certifierade kontrollansvariga

Här anmäler du en kontrollansvarig till ditt byggprojekt

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Elin Melin
Bygglovshandläggare
E-post: elin.melin@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Sidan uppdaterades 25 maj 2022