Situationsplan/nybyggnadskarta

På en situationsplan behöver du redovisa alla befintliga byggnader och utkragande byggnadsdelar. Till exempel skärmtak, balkonger eller burspråk. Alla tillkommande byggnader eller byggnadsdelar ska lägesbestämmas. Det innebär att du behöver ange minst två vinkelräta mått mot en fastighetsgräns så att minsta avstånd till granne eller tomtgränsen framgår på situationsplanen.

Att tänka på

  • bygger oftast på en nybyggnadskarta i skala 1:400 eller 1:500.

  • beställs i god tid hos kommunen

  • ska visa befintlig bebyggelse på den aktuella fastigheten

  • ska visa intilliggande fastigheter

  • ska visa byggnadens totalmått

  • ska innehålla norrpil

  • ska visa avstånd till fastighetsgräns

  • ska visa eventuell angränsande allmän väg

  • ska visa markens utformning i övrigt

Fackmannamässig situationsplan

Situationsplanen ska alltid vara fackmannamässigt utförd. Du får givetvis själv rita din situationsplan men erfarenheten säger att det blir oftast mindre kostsamt och klart i tid om du anlitar en fackman till exempel en byggkonsult, arkitekt eller annan person med kunskap och erfarenhet.

Det är kvalitén som är avgörande - en bedömning som kommunen avgör.

Beställ underlag till situationsplan här

För att rita en situationsplan krävs någon typ av underlag, exempelvis en nybyggnadskarta. Kommunen tar fram dessa och tar betalt enligt den beslutade taxan och kan beställas genom att trycka på länken nedan:

Klicka här för att beställa underlag till situationsplan.

Exempel på situationsplaner

Kontakta oss

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 22 november 2022