Valnämnd

Melleruds kommuns valnämnd är lokal valmyndighet och utser valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen m.m. 

Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

Regional valmyndighet är länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutar om valdistrikt, gör rättelse i röstlängd, sköter valnattsrapporteringen och ansvarar för den slutliga rösträkningen. 

Den centrala förvaltningsmyndigheten för val är Valmyndigheten som framställer röstlängder och röstkort, fördelar mandaten mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval. 

Valnämnden i Melleruds kommun består av fem ledamöter och fem ersättare. Nedan ser du vilka som sitter i valnämndens presidium. För mer kontaktinformation klicka på länken "Valnämnden ledamöter & ersättare.pdf" till höger.

Under valnämnden finns ett kansli som bland annat ordnar vallokaler och utbildar röstmottagare m.m. Till uppgifterna hör även att svara på allmänhetens frågor. Kommunens valsamordnare når du via växeln 0530-180 00.

I Sverige anordnas normalt allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Följande val planeras att genomföras de närmaste åren:

År 2024 -val till europaparlamentet
År 2026 -val till riksdag, region samt kommun
År 2029 -val till europaparlamentet
År 2030 -val till riksdag, region samt kommun
 
Läs mer om det svenska valsystemet på Valmyndighetens webbplats

Presidiet

Valnämndens presidium består av

Harald Ericson (M) - ordförande
Zoran Firis (KD) - 1:a vice ordförande
Reine Dahlman (S) - 2:a vice ordförande

 

Sidan uppdaterades 17 april 2024