X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Valnämnd

Melleruds kommuns valnämnd är lokal valmyndighet och utser valförrättare, beslutar om vallokaler och svarar för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen m.m. 

Valnämnden ansvarar för att utföra kommunens uppgifter vid val till:

  • riksdagen
  • landstingsfullmäktige
  • kommunfullmäktige
  • EU-parlamentet
  • genomförande av folkomröstning

Regional valmyndighet är Länsstyrelsen som beslutar om valdistriktsindelningar och svarar för den slutliga sammanräkningen av röster vid val och riksomfattande folkomröstningar.

Den centrala förvaltningsmyndigheten för val är Valmyndigheten som framställer röstlängder och röstkort, fördelar mandaten mellan partierna samt utser ledamöter och ersättare vid riksdagsval. 

Valnämnden i Melleruds kommun består av fem ledamöter och fem ersättare. Nedan ser du vilka ledamöter och ersättare som sitter i valnämnden. För mer kontaktinformation klicka på länken "Valnämnden ledamöter & ersättare.pdf".

Under valnämnden finns ett kansli bland annat som ordnar vallokaler och utbildar röstmottagare m.m.. Till uppgifterna hör att svara på allmänhetens frågor. Kommunens valhandläggare når du via växeln 0530-180 00.

I Sverige anordnas normalt allmänna val vart fjärde år och val till Europaparlamentet vart femte år.

Presidiet

Valnämndens presidium består av

Lennart Karlsson (C) - ordförande
Tony Johansson (MP) – vice ordförande

Ledamöter och ersättare


Moderaterna                                    

Ledamot                                                       

Monica Björndahl - 0530-100 22

                                                           

Centerpartiet                                   

Ledamot                                                       

Lennart Karlsson - 070-373 76 36 - lennart.bvik@gmail.com

Ersättare 

Claes Börje Olsson - 070-175 36 49 - claesborje@tele2.se

                                                           

Kristdemokraterna                         

Ersättare                                                         

Zoran Firis - 070-498 50 61 - zoran.firis@tele2.se

                                                           

Arbetarepartiet -Socialdemokraterna                   

Ledamöter                                                       

Reine Dahlman - 073-366 35 87 - reine.dahlman@telia.com

Johnny Stücken - 070-399 06 45 - stucken5@msn.com

Ersättare                                                         

Florence Jonasson – 076-276 33 46 - florencejonasson@hotmail.com

Eva Larsson - 070-546 05 80

 

Miljöpartiet

Ledamot

Tony Johansson  -  070-356 56 37 - tony.johansson@vgregion.se

                                                         

Vänsterpartiet                                 

Ersättare                                                         

Kent Palm - 070-820 27 38 - kent.palm@mellerud.se

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021