Finansieringsstöd

Västra Götalandsregionen

Som företagare i Dalsland kan du ansöka om investeringsstöd hos Västra Götalandsregionen. Syftet med stöden är att främja hållbara investeringar och skapa tillväxt och sysselsättning i området.

Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida.

EU-finansiering & rådgivning

Söker du internationella affärskontakter eller samarbetspartners? Vill du växa på nya marknader utanför Sverige? Eller vill ditt företag bli mer innovativt och öka er internationella konkurrenskraft?

Enterprise Europe Network snabbar på dina internationella affärer genom personlig kostnadsfri rådgivning, innovationscoachning och tillgång till våra internationella affärskontakter.

Läs mer på Enterprise Europe Networks hemsida.

Företagsakuten Fyrbodal

För små-och medelstora företag i Fyrbodal som befinner sig i en ekonomisk utmaning finns Företagsakuten. Utmaning kan innebära allt från obetalda skulder, problem att betala skatter, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut anställdas löner. Rådgivarna på Företagsakuten har lång erfarenhet av att arbeta med företag i olika typer av ekonomiska utmaningar. Tillsammans med rådgivaren tar ni fram en handlingsplan för dig och ditt företag i hur ni tar er vidare för dagens situation. Vi har sekretess och du kommer alltid i kontakt med en rådgivare för en första telefonavstämning inom 24 timmar. Vill du komma i kontakt med Företagsakuten så ring rådgivare Carin Ramneskär på 070-625 12 08.

Företagsakuten genomförs av Almi Företagspartner på uppdrag av Fyrbodals kommunalförbund.

Läs mer på Almis hemsida.

 

Mikrofonden Väst

Mikrofonden hjälper företag, föreningar, kooperativ och stiftelser med finansiering. Det görs genom lånegarantier och investeringar samt kostnadsfri rådgivning om crowdfunding, projektmedel och möjligheter till att hitta pengarna som behövs.

Läs mer på Mikrofonden Västs hemsida.

 

Ägarskifte Micro

Ägarskifte Micro är en möjlighet för dig som vill överlåta eller överta ett företag, vid exempelvis generationsväxling. Ägarskifte Micro vänder sig till dig med intresse av att överlåta eller överta småföretag.

Läs mer på Ägarskifte Micros hemsida.

 

Länkar med information om företagsetableringar, samarbeten och utveckling av företag:

Kontakta oss

Viktor Weiberg
Tillväxtchef
E-post: viktor.weiberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 00

Sidan uppdaterades 27 september 2022