Tillstånd

Företag vars verksamhet regleras i lag måste söka tillstånd hos eller anmäla verksamheten till kommunen eller andra myndigheter. Här följer exempel på länkar till sådana tillstånd och blanketter. Sök tillstånd i god tid innan du startar verksamheten.

verksamt.se, myndigheternas gemensamma sida för information till företagen, kan du läsa om vilka tillstånd och regler som gäller för olika typer av verksamhet.

Sidan uppdaterades 12 oktober 2023