Kultur- och utbildningsnämnden

Kultur- och utbildningsnämnden i Melleruds kommun sammanträder vanligtvis den tredje onsdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kultur- och utbildningsförvaltningens kansli i kommunhuset.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur man läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

Kallelser

pdf 2022-11-16


pdf 2022-10-19


pdf Bilaga 2022-10-19 Förslag taxor och avgifter 2023 KUN

xlsx Bilaga 2022-10-19 Resursfördelning grundskola


pdf 2022-09-21


pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti alla enheter

pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti nämndsnivå

pdf Bilaga 2022-09-21 Delårsbokslut 2022 augusti nationella mål

pdf Bilaga 2022-09-21 Lässatsning Dalsland för fullföljda studier


pdf 2022-08-24


pptx Bilaga 2022-08-24 Läsa-skriva-räkna 2022

pptx Bilaga 2022-08-24 Måluppfyllelse årskurs 9

pptx Bilaga 2022-08-24 Måluppfyllelse gymnasiet

pdf Bilaga 2022-08-24 Ändringar i skolagen trygghet och studiero


pdf 2022-06-22


pdf Bilaga 2022-06-22 Elevenkät sammanställning

pdf Bilaga 2022-06-22 Bilaga 1 elevenkäten

pdf Bilaga 2022-06-22 Elevenkät sifferredovisning


pdf 2022-05-25


pdf Bilaga 2022-05-25 Prognos 1 april 2022 nämndsnivå

pdf Bilaga 2022-05-25 Prognos 1 april 2022 alla enheter

pptx Bilaga 2022-05-25 Prognos 1

pdf Bilaga 2022-05-25 KUN Budget 2023

pptx Bilaga 2022-05-25 Lärarlönelyftets anslag minskar


pdf 2022-04-20

pdf 2022-04-20 Bilaga, Ung idag 2021

2022-04-20 Bilaga, Gymnasieantagning Mellerud 2022-04-07

pptx 2022-04-20 Bilaga, Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet KUN

pptx 2022-04-20 Bilaga, Lärarbehörighet 21 22


pdf 2022-03-23

pptx 2022-03-23 Redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

docx 2022-03-23 Plan för strategisk kompetensförsörjning HÖK 21


pdf 2022-02-16

pdf 2022-02-16 Intern kontrollplan med sifferanalys

pdf 2022-02-16 Fördelat belopp per kommun

pdf 2022-02-16 Detaljbudget 2022 KUN


pdf 2022-02-15

pdf 2022-02-15 Remissvar naturbruksutbildning

pdf 2022-02-15 Remiss av omarbetat förslag på samverkansavtal för naturbruksutbildningar

pdf 2022-02-15 Årsbokslut 2021 KUN, enhetsnivå

pdf 2022-02-15 Årsbokslut 2021 KUN, nämndsnivå

pdf 2022-02-15 Bokslut 2021, nationella mål


pdf 2022-01-26

pdf 2022-01-26 Förbättringsområden Efter Målkonferens 2022

xlsx 2022-01-26 KUN Investeringsplan 2023 2027

pdf 2022-01-26 Intern Kontroll Rapport Bokslut (Kultur

pdf 2022-01-26 Läsårstider 22 23 Kalender

pptx 2022-01-26 Biblioteket Enkätundersökning 2021

Äldre kallelser

Sidan uppdaterades 7 april 2022