Miljö- och hälsorådet

Miljö- och hälsorådet är ett beredande organ till kommunstyrelsen när det gäller folkhälsofrågor och består av ledamöter och ersättare från kommunstyrelsen, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt företrädare från primärvården och polisen med flera.

Miljö- och hälsorådet sammanträder normalt fyra gånger per år. Mötena är inte offentliga.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021