Statistik

Uppgifterna avser den 31 december 2019.
Källa: SCB.

 

Invånarantal: 9 310 st.
Landareal: 516,8 km2
Tätorter: Mellerud, Dals Rostock och Åsensbruk
Avstånd: Göteborg 120 km
  Karlstad 120 km
  Oslo 230 km
  Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla cirka 50 km
Sidan uppdaterades 16 november 2021