Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mellerud sammanträder vanligtvis den andra och fjärde tisdagen i varje månad utom i juli. Mötena är inte offentliga, det vill säga öppna för allmänheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns att läsa på kommunens hemsida, på biblioteket och på kommunkansliet i kommunhuset.

Många av protokollen är i pdf-format. För att få hjälp om hur du läser dessa, gå till Hjälpverktyg.

Äldre kallelser

Sidan uppdaterades 30 januari 2024