Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är enbart för förpackningar och tidningar

Det är viktigt att du sorterar rätt i containrarna på de återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har placerat i kommunen. När du köper en vara i förpackning så ingår det i priset att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ska ta hand om förpackningen. Därför ska du lägga den i avsedd behållare på återvinningsstationen. Lägger du förpackningar i den röda påsen så får du betala ytterligare en gång för förpackningen. Dessutom så försvinner den resurs som förpackningen skulle ha varit om du lagt den i containern på återvinningsstationen.

Återvinningsstationerna hittar du här:

Tack för att du sorterar rätt!

Kontakta oss

Renhållningsenheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 76

Sidan uppdaterades 29 november 2023