Återvinningsstationer

Container återvinning

Under föregående vecka blev det  sjukskrivningar i området hos de chaufförer som kör för fti, det är nu bekräftat att det rör sig om positvit test för covid. Det fick påverkan på deras rutter mot slutet av veckan men ser nu att det kan bli mer omfattande än vad man då bedömde, framför allt om det har hunnit sprida sig hos fler förare. Man kommer att prioritera de mest frekventa materialen. Det kan även innebära att man byter tömningsdag, Man förväntar att det kan bli en viss överfyllnad då tömningar släpar efter. Inget kommer dock att missar och man arbetar för full för at hinna med.

Tack för att du sorterar rätt!

Återvinningsstationerna är enbart för förpackningar och tidningar.

Återvinningsstationerna  hittar du på följande platser:
Mellerud:

Åsensbruk – på väg ner mot företagsparken.

Grinstad – vid Grinstad lanthandel.

Dals Rostock - före järnvägsövergången, norr om lilla järnvägsstationen.

Ser du överfulla containrar på återvinningsstationen skall du ringa det telefonnummer som står på respektive container eller 0200-880311.

Det är viktigt att du sorterar rätt  i containrarna på de återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen placerat  i kommunen. När du köper en vara i förpackning så ingår det i priset att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen  ska ta hand om din förpackning. Därför ska du lägga den i avsedd behållare på återvinningsstationen. Lägger du förpackningar i den röda påsen så får du betala ytterligare en gång för förpackningen.

Dessutom så försvinner den resurs som förpackningen skulle ha varit om du lagt den i containern på återvinningsstationen.

 

Olika material

Du vinner på att återvinna!

Återvinning av förpackningar och tidningar - så här fungerar det

 

Hjälp fti att bli bättre

Vi uppskattar att du uppmärksammar oss på om någon av våra stationer behöver städas eller tömmas.

Enklast gör du detta genom att klicka på länken nedan och fylla i formuläret. Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Du kan även ringa vår felanmälan på 020-088 03 11.

 

Nedskräpning

Lämnar du avfall som inte ska vara i containrarna på återvinningsstationen, räknas detta som nedskräpning och är ett miljöbrott som du kan bötfällas för.

 

Sidan uppdaterades 18 januari 2022