Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna är enbart för förpackningar och tidningar

Det är viktigt att du sorterar rätt i containrarna på de återvinningsstationer som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har placerat i kommunen. När du köper en vara i förpackning så ingår det i priset att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ska ta hand om förpackningen. Därför ska du lägga den i avsedd behållare på återvinningsstationen. Lägger du förpackningar i restavfallet så får du betala ytterligare en gång för förpackningen. Dessutom så försvinner den resurs som förpackningen skulle ha varit om du lagt den i containern på återvinningsstationen.

1 januari 2024 så tog kommunerna över ansvaret för återvinningsstationerna från FTI. I Melleruds kommun har vi upphandlat en entreprenör, Remondis AB, som tömmer åt oss.

Tömningschema för alla stationer:

  • Måndag: Pappersförpackningar
  • Tisdag: Tidningar (jämna veckor)
  • Onsdag: Plastförpackningar
  • Torsdag: Metallförpackningar, färgat glas och ofärgat glas (var femte vecka)
  • Fredag: Pappersförpackningar

Vårt team på offentlig renhållning städar på våra återvinningsstationer måndag, onsdag och fredag varje vecka.

Återvinningsstationerna hittar du här:

Tack för att du sorterar rätt!

Kontakta oss

Renhållningsenheten
E-post: samhallsbyggnad@mellerud.se
Telefon: 0530-181 76

Sidan uppdaterades 12 februari 2024