Bolstad kyrka

Bolstad kyrka är dendrondaterad (utifrån en trästock inmurad i tornet) till omkring 1150, vilket innebär att den är Dalslands äldsta daterade kyrka. Detta baserar sig på jämförelser med västgötska kyrkor som man har säker datering på. Bland annat har Bolstad ett kyrktorn som liknar kyrktornen på Kinnekulle.

Bolstad kyrka är helgad åt Sankte Laurentsius. Den nämns för första gången i skrift 1380.

På landsarkivet i Göteborg finns den medeltida kyrkoräkenskapsboken från Bolstad bevarad.

Tornet och huvudskeppet är kyrkans äldsta delar. Bolstad kyrka byggdes till på 1670-talet, och fick dagens form som korskyrka 1759. 1849 förstorades fönstren.

Vid inre tornväggen, under läktaren, finns två sandstenshällar med liljemotiv som är huggna på Kinnekulle på 1200-talet.

Prästgården intill bevaras av föreningen Bolstad Prästgårds Vänner. De ordnar utställningar och har programverksamhet i byggnaden.

Föreningens hemsida

Bolstad kyrka

Bolstad kyrka har en imponerande fasad, som skvallrar om att kyrkor på medeltiden även fungerade som försvarsanläggningar.

Karta över Bolstad kyrka

Altartavla

Altartavlan målades 1675 av Erik Grijs.

Dopfunt

Foten på dopfunten är från sent 1100-tal, den så kallade cuppan från 1200-talet.

Predikstol

Predikstolen tillverkades 1775 av Erik Grund.

Sidan uppdaterades 20 september 2021