EU-information

Kommunchefen är ansvarig för EU-frågor i Melleruds kommun.

Melleruds kommun har möjlighet att söka EU-medel inom många olika program och fonder.

Via Fyrbodals Kommunalförbund har Melleruds kommun deltagit i en mängd projekt, främst via delfinansiering. Därutöver har kommunen deltagit i ett stort antal projekt, bland annat genom finansiering via programmen Comenius och Youth in Action.
Läs mer om projekt kommunen just nu deltar i, eller nyligen har avslutat sitt deltagande i, genom att följa länken till vänster.
Under länken till WEPa kan du läsa om projekt vi just nu förbereder.

De aktuella EU-programmen gäller till och med 2013 och ska därefter ersättas med nya program och fonder. Alla detaljer om de nya programmen är inte kända än.

Logotyp för Europa direkt

Europa Direkt Åmål är ett av 17 EU-kontor i Sverige och på deras webbplats finns gott om information, länkar till EU- program, få handledning m.m.

Gå till Europa Direkt Åmål

Sidan uppdaterades 11 oktober 2021