Campus Dalsland

Entré till Campus Dalsland
Campus Dalsland finns i den norra flygeln vid Dalslands sjukhus, Bäckefors. Vägbeskrivning Från väg 166, tag avfarten som ligger mellan korsningen mot Uddevalla/Bäckefors och avfarten mot Dalslands sjukhus.

För dig som vill bo och verka i Dalsland är Campus Dalsland ett bra alternativ för att utbilda dig, med goda möjligheter till ett gott arbetsliv i framtiden. Du kan också bygga på din nuvarande utbildning, så att du fortsätter att vara eftertraktad på arbetsmarknaden.

Som student på Campus Dalsland kan du läsa eftergymnasiala program och kurser. Utbildningarna drivs av högskolor och universitet, eller olika anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, men du genomför studierna här på campus.

Programutbildningar och kurser som vi erbjuder i samverkan med olika högskolor och universitet är platsförlagda. Det innebär att du är på plats på Campus Dalsland under utbildningen.

Att utbildningen är platsförlagd kräver att du är här på plats precis som högskolor/universitet kräver gällande närvaro på seminarier, tentamen, grupparbeten med mera. Campus Dalsland är ett kvalificerat högskolecentrum i kommunal regi som erbjuder högskole- och YH-utbildningar. Föreläsningarna direktsänds från lärosätena till våra studios och på plats kommer student- och it-stöd att finnas.

Vi erbjuder även anpassade kurser för yrkesverksamma.

Läser du kurser eller kortare utbildningar kan de vara distansbaserade.

Läs mer om vilka möjligheter som finns på Campus Dalslands hemsida.

Interiör Campus Dalsland
Foto: Sofia Magnusson
Interiör Campus Dalsland
Foto: Sofia Magnusson
Sidan uppdaterades 14 december 2023