Styrdokument

Revisionsreglemente

Revisionsreglementet beskriver bland annat hur kommunrevisionen ska arbeta, hur många revisorer det ska vara och revisionens organisation.

Verksamhetsplan

I verksamhetsplanen presenteras de aktiviteter som Melleruds kommuns revisorer ska göra under året. Här finns även de mål som revisionen ska uppnå.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021