Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Biståndsenheten

För att bättre klara av att bo hemma kan du få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som av- och påklädning och toalettbesök med mera. Det finns även möjlighet att få service i form av hjälp med städning, inköp, tvätt och färdiglagad mat. Omfattningen kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn.
Du ansöker också om särskilt boende hos Biståndsenheten. Den som behöver hjälp ska själv eller genom ombud söka detta hos biståndshandläggare i kommunen och kommer då att få ett skriftligt biståndsbeslut inom 10 arbetsdagar efter att komplett ansökan inlämnats.

Rätt till bistånd
Du har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd av socialnämnden om Du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få hjälp på annat sätt. Bistånd kan ges i många olika former och är alltid behovsprövat.

Du kan ansöka om följande tjänster inom hemvården

 

Stöd i hemmet

Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad, t ex:

  • Måltider/ Matdistribution
  • Städning (var tredje vecka eller vid kognitiva besvär)
  • Tvätt (var tredje vecka)
  • Inköp (en gång i veckan)
  • Trygghetslarm
  • Promenad eller ledsagning
  • Avlösning för anhörig
  • Personlig omvårdnad
  • Boendestöd
  • Kontaktperson

Övriga tjänster du kan ansöka om inom äldreomsorgen


Dagverksamhet
Dagverksamheten är anpassad för dig som har en demensdiagnos och som behöver stimulans, aktivering för att bibehålla dina förmågor samt önskar samvaro med andra.


Korttidsvistelse
Korttidsvistelse kan beviljas under en kortare period om ditt behov inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser i den egna bostaden. Det kan också beviljas på grund av att din bostad behöver anpassas eller vid omfattande behov av mobilisering efter en sjukhusvistelse.


Växelvistelse
Växelvistelse kan beviljas för att avlasta anhörig och när det inte är tillräckligt att få avlösning genom hemtjänst.


Lägenhet i särskilt boende
Särskilt boende kan beviljas då en skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet, när hemtjänstinsatserna är så omfattande att det inte är kostnadseffektivt. Du behöver ha ett stort och omfattande behov av hjälp och stöd under stora delar av dygnet.
Det finns särskilda boenden med somatisk inriktning samt med demensomvårdnad.

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan?

Efter att en ansökan har inkommit till biståndsenheten inleds en utredning skyndsamt men ibland behövs det ett hembesök samt information från andra för att kunna starta en utredning. Hur lång tid det tar innan du får ett beslut beror på om handläggaren i sin utredning behöver kompletterande information för att kunna göra sin bedömning. Efter att all information har inkommit till handläggaren brukar ett beslut oftats ges inom tio dagar.

Kontakta oss

Biståndsenheten (IFO)
E-post: bistandsenheten@mellerud.se
Adress:
Dalslands sjukhus
668 40 Bäckefors

Telefontid till handläggare:
Måndag-fredag 08:30-09:30

Anneli Soppi Svensson
Förste biståndshandläggare
E-post: anneli.soppi.svensson@mellerud.se
Telefon: 0530-183 40

Åsa Salomonsson
Biståndshandläggare
E-post: asa.salomonsson@mellerud.se
Telefon: 0530-180 75

Helena Weiland
Biståndshandläggare
E-post: Helena.Weiland@mellerud.se
Telefon: 0530-183 30

Elisabeth Stengård
Biståndshandläggare
E-post: elisabeth.stengard@mellerud.se
Telefon: 0530-183 76

Amanda Mossberg
Biståndshandläggare
E-post: amanda.mossberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 42

Ann-Sofie Abrahamsson
Biståndshandläggare
E-post: ann-sofie.abrahamsson@mellerud.se
Telefon: 0530-189 32

Jenny Mabäcker
Enhetschef bistånd
E-post: jenny.mabacker@mellerud.se
Telefon: 0530-181 56

Sidan uppdaterades 21 februari 2024