Hemberedskap

Krislåda. Bild: MSB

Har du "Preppat för en vecka", som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap brukar prata om?

Hemberedskap innebär att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka. Fortsätt läsa för att få tips på hur du kan utveckla din hemberedskap. 

Vi alla har ett ansvar

Vid kriser kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den. Det innebär att flesta personer som normalt sett tar ett ansvar för sig själva även måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag vid störningar. Då gäller det att förbereda sig genom att ha en hemberedskap.

Hemberedskap

Hemberedskap innebär att du har ordnat så att du har tillgång till vatten, mat och värme under en tidsperiod på minst en vecka om en kris skulle inträffa i samhället. Du ska också tillse att du har möjlighet att kommunicera och ta emot information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) webbplats hittar du information om hemberedskap Länk till annan webbplats.

Här kan du också läsa och ladda ner foldern "Om krisen eller kriget kommer" som publicerades 2018. Vill du ha ett pappersexemplar av foldern finns det några exemplar att hämta på Medborgarkontoret.

Undersökning om hemberedskap i Melleruds kommun

Vecka 10 och 11 genomförs vi en riktad enkätundersökning för att undersöka vilken hemberedskap invånarna i Melleruds kommun har inför oförutsedda händelser och samhällsstörningar. Undersökningen genomförs av Origo Group Sverige AB på uppdrag av Melleruds kommun.

Enkäten vänder sig till 1000 slumpvist utvalda medborgare mellan 18-79 år som kommer att få information i brevlådan om hur enkäten besvaras.

Syftet med enkäten är att undersöka hemberedskapen i kommunen. Resultatet kommer att användas för att utveckla förmågan att hantera framtida kriser och att stärka invånarnas hemberedskap.

Ditt svar är viktigt för att utveckla Melleruds beredskap.

Sidan uppdaterades 3 april 2024