Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens motsvarighet till riksdagen, den högsta beslutande församlingen. Där tas beslut i kommunövergripande frågor som ekonomi, organisation och arbetssätt med mera.

Kommunfullmäktige väljs för tiden 15 oktober valåret till 14 oktober fyra år senare. Partierna nominerar själva sina kandidater till fullmäktige. Ledamöterna är fritidspolitiker, det vill säga de har vanliga jobb på dagarna och ställer upp i det politiska arbetet på sin fritid. Platserna fördelas proportionellt efter antalet röster som varje parti får i kommunvalet vart fjärde år

För mandatperioden 2022–2026 har Melleruds kommunfullmäktiges 31 mandat fördelats enligt följande: 

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna

8

Centerpartiet

5

Kommunpartiet i Mellerud

2

Kristdemokraterna

2

Moderaterna

6

Sverigedemokraterna

7

Vänsterpartiet

1

 

Sidan uppdaterades 17 april 2024