Valnämnden

Valnämnden i Melleruds kommun sammanträder vid behov under valåren. Mötena är inte offentliga, d.v.s. öppna för allmänheten.

Valnämndens sammanträdeshandlingar och protokoll är offentliga. De finns läsa på kommunens hemsida och på kommunkansliet.

Kallelser

Sidan uppdaterades 8 december 2021