Kvinnofrid

Våld i nära relationer

- Känner du dig rädd och hotad?
- Har du blivit slagen?
- Har du tvingats till sexuella handlingar mot din vilja?

Du kan få hjälp!

Kvinnomisshandel är ett brott, ett socialt problem, ett hälsoproblem, en jämställdhetsfråga och en fråga om mänskliga rättigheter.

Behöver du stöd så vänd till individ- och familjeomsorgen, kontorstid via växeln, 0530-180 00 och övrig tid:
Ring Socialjour - 0522-69 74 44

Sidan uppdaterades 17 december 2021