X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuella nyheter

Aktuella nyheter

Melleruds kommun lyfts fram som ett gott exempel i Livsmedelsverkets kartläggning av kommunala måltidsverksamheter i skola, förskola och äldreomsorg för sina mål inom miljömässig hållbarhet för måltidsverksamheten.

Publicerad 21 januari 2022

De senaste veckornas ökning av fall har inneburit förlängda svarstider från laboratorerna, eftersläpning i inrapporteringen från laboratorierna samt brist på provtagningsmaterial. Detta gör att statistiken för enskilda veckor ska tolkas med försiktighet.

Publicerad 21 januari 2022

Hårda vindar har orsakat skador på delar av Kroppefjälls elljusspår. Delar av elljusspåret är därför nedsläckt tills reparation är genomförd.

Publicerad 20 januari 2022

Under hösten 2021 startade Melleruds kommun ett projekt för att ta fram ett platsvarumärke för Mellerud som geografisk plats. Nu fortsätter arbetet under våren 2022.

Publicerad 19 januari 2022

Från och med 2022 tillkännages justerade protokoll enbart på Melleruds kommuns digitala anslagstavla.

Publicerad 19 januari 2022

I Melleruds kommun rapporterades det under föregående vecka 165 nya fall av covid-19 bland befolkningen. Det har skett en snabb, omfattande och mycket stor ökning i antalet fall den senaste tiden. Ökningen ses i hela regionen, i alla åldersgrupper.

Publicerad 13 januari 2022

Här kan du ta del av Dahlstiernska gymnasiets program för hösten 2022.

Publicerad 10 januari 2022

På grund av den höga smittspridningen i kommunen som även påverkar socialförvaltningens verksamheter behöver vi hjälpas åt att skydda de som är mest utsatta i våra verksamheter.

Vi ber dig som närstående att överväga om besök till kommunens särskilda boenden inklusive korttidsenheten är nödvändigt just nu. Om du som närstående ändå vill komma ber vi er att komma så få personer som möjligt samt följa de hygieninstruktioner som finns i alla entréer på respektive boende. Generellt gäller att stanna hemma vid symtom samt hålla avstånd till personal och boende.  

Tack för att du visar hänsyn.

Publicerad 7 januari 2022

Du som har barn född 2016 ska ansöka om förskoleklass. Du gör det via kommunens e-tjänst. Viktigt är att båda vårdnadshavarna signerar.
Ansök senast 30 januari 2022.

Publicerad 3 januari 2022

I samband med att fria besök införs på Hunnebyns återvinningscentral vid årsskiftet, utökas även öppettiderna. Syftet med ändringen är att öka servicen och tillgängligheten för att lämna grovavfall.

Publicerad 28 december 2021

Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Nu införs flera tillfälliga åtgärder den 23 december för att bromsa smittspridningen.

Publicerad 22 december 2021

Du som fastighetsägare med kommunalt vatten brukar få hem avläsningsinformation av din vattenmätare i brevlådan under december månad. I år kommer avläsningsinformationen att skickas ut senast i början av januari 2022. Förseningen beror på att vi just nu inför en ny digital tjänst för avläsning av vattenmätare.  

Publicerad 22 december 2021

Vi följer fortsatt händelseutvecklingen kring covid-19 och genomför vid behov åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer

Publicerad 22 december 2021

Nu kan du boka saluplats för torghandel 2022. För att få sälja på torget behöver du kontakta Medborgarkontoret och visa upp en giltig F-skattsedel samt lämna kontaktuppgifter.

Publicerad 20 december 2021

Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträde från 15 december 2021.

Länk till video

Publicerad 16 december 2021

Dalsland blir testarena för nya lösningar som ska bidra till utveckling och omställning. Fullföljda studier och minskat utanförskap. Utbyggnad av digital infrastruktur. Fler jobb från stat och region. Testa nya lösningar för kollektivtrafik, näringsutveckling samt attraktivt boende. Det är målen i den stora gemensamma satsningen ”Det goda livet i Dalsland” som startar vid årsskiftet.

Publicerad 16 december 2021

Ulrika Granander Granat blir Melleruds kommuns nya HR-chef och tillträder tjänsten den 1 januari 2022.

Publicerad 13 december 2021

Dalslands familjehemsenhet söker ett kontrakterat jourhem som har möjlighet att ta emot ett barn eller en ungdom mellan 7 och 18 år. Uppdraget kräver att en vuxen är hemma på heltid. Uppdraget ersätts genom arvode som utgår även när inget barn eller ungdom är placerad och en omkostnadsersättning som utgår vid placering.

Det är nödvändigt att ha erfarenhet av att stötta barn och ungdomar i svåra situationer.

Vid intresse kontakta enhetschef Anna Agdur, telefon 0532-170 21, eller familjehemssekreterare Irene Ottosson, telefon 0532-174 52.

Publicerad 1 december 2021

Från den 1 december ska den som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas för att undvika spridning av covid-19.

Publicerad 1 december 2021

Har du intresse och utrymme i din vardag för att finnas som stöd till en annan människa? 
Vi söker kontaktpersoner till vuxna med varierande behov av social kontakt. Det krävs ingen utbildning för uppdraget och vi söker vuxna kontaktpersoner i olika åldrar med olika intressen.

Publicerad 5 oktober 2021

Här finns en sammanställning av vilka föreskrifter, råd och rekommendationer kring covid-19 som gäller från och med den 29 september.

Publicerad 29 september 2021

Många föreningar påverkas ekonomiskt på olika sätt på grund av spridningen av coronaviruset. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett antal åtgärder till föreningar i Mellerud för att förbättra situationen på kort och lång sikt. 

Publicerad 16 februari 2021
Sidan uppdaterades 21 oktober 2021