Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Aktuella nyheter

Aktuella nyheter

Hemtjänstindex 2022 jämför hemtjänstens kvalitet i olika kommuner. I kartläggningen hamnar Melleruds kommun på fjärde plats av landets 290 kommuner. Det är Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna som står bakom undersökningen.

Publicerad 28 november 2022

Välkommen till Dahlstiernska gymnasiet på öppet hus! Onsdagen den 30 november har du möjlighet att besöka skolan, få mer information om våra olika lärlingsprogram, träffa lärare samt ställa frågor till oss.

Vi fyller också 20 år och välkomnar dig med gofika.

Drop-in mellan kl.17-19.30.  

Vi ser fram emot ditt besök!

Publicerad 28 november 2022

Melleruds kommun och AB Melleruds Bostäder bjuder nu in leverantörer att lämna anbud för ramavtal av hantverkartjänster. Upphandlingen gäller hantverkstjänster för utförande av renovering, underhåll, normal reparation samt om- och tillbyggnader av fastigheter och anläggningar.

Sista anbudsdag är 2022-12-11

Läs mer på: www.mellerud.se/upphandling

Publicerad 24 november 2022

Om arbetsmarknaden, yrken och vägar till jobb.
Möt lokala företag, företrädare för förvaltningar, Vuxenutbildningen, Dahlstiernska gymnasiet, AME, Arbetsförmedlingen och Polisen.
Datum: Onsdag 30 november.
Tid: 14.00-16.00. Drop in.
Plats: Dahlstiernska gymnasiet/Vux, Parkgatan 8.
Särskild presentation av arbetsmarknadsprognos sker kl.14.00 i Sparbankssalongen.
Välkomna.

Publicerad 18 november 2022

Melleruds kommun har beslutat att dela ut broddar till alla kommuninvånare som är 70 år eller äldre. Erbjudandet är en del av kommunens förebyggande arbete för att minska fallolyckor.

Publicerad 17 november 2022

Länsstyrelsen ska förordna ett eller flera begravningsombud att granska hur församlingar tar vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

Publicerad 16 november 2022

Älvan daglig verksamhet har nu bytt namn till Aspen. Detta firades med en namninvigning och festligheter tillsammans med deltagare från övrig daglig verksamhet. 

Publicerad 11 november 2022

Under vecka 45 till och med 47 utför Melleruds kommun reparations- och underhållsarbete på gator och VA-nät i Melleruds tätort. De gator som berörs är Esplanadgatan, Skolgatan, Georgsgatan och Vilhelmsgatan.

Publicerad 7 november 2022

Melleruds kommun har fått kännedom om att flera personer blivit kontaktade av en person/ett företag som erbjuder spolning av avlopp. I vissa av samtalen uppger personen/företaget att de handlar på begäran av kommunen, vilket är felaktigt. Melleruds kommun kräver inte spolning av ledningar för hushåll som har kommunalt vatten och avlopp.

Melleruds kommun uppmanar därför till extra vaksamhet och att vara observant vid samtal eller hembesök. Kontakta Medborgarkontoret på telefonnummer 0530-189 00 vid eventuella frågor.

Publicerad 3 november 2022

Vill du bli god man i någon av kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad eller Tanum? Välkommen till informationsträff där vi berättar mer om vad det innebär att vara god man. Vi söker dig som är engagerad och intresserad av att göra en insats för andra människor.

Publicerad 26 oktober 2022

Från den 11 december kan du ta ett sent kvällståg på fredagar och lördagar från Göteborg till Mellerud och Åmål.

Publicerad 21 oktober 2022

ABC är en kurs som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år som vill utvecklas i sitt föräldraskap. ABC-träffarna består av 4 träffar där du får diskutera och dela erfarenheter med andra föräldrar. Det kostar inget att vara med.

Publicerad 17 oktober 2022

Från 7 november 2022 kommer entreprenören GRIMSRUD på uppdrag av Melleruds kommun påbörja VA-arbete på del av Hällavägen i Dals Rostock. Med början i korsningen Hällavägen/Eriks väg går första etappen söderut genom grönområdet fram till och vidare längs Lövåsvägen med anslutande gator.

Från 16 januari 2023 påbörjas andra etappen av ytterligare ett arbetslag på Hällavägen en bit öster om JOAB. Båda etapperna, förutom beläggningsarbeten, beräknas vara klara i slutet av april 2023. Informationsblad med kontaktuppgifter är utskickade av entreprenören.

24 oktober och 28 oktober 2022 kommer entreprenören AFRY på uppdrag av Melleruds kommun att förbesiktiga av projektet berörda fastigheter. Samtliga fastigheter kommer att efterbesiktigas efter entreprenadens slut. Information med tid för besiktning samt kontaktuppgifter är skickad till berörda fastigheter.

För frågor kontakta VA-enheten Thomas Larsson 0530-183 95.

Publicerad 17 oktober 2022

Nu finns det slutliga valresultatet på valmyndighetens hemsida. Där finns information om vilka ledamöter och ersättare som kommer att ingå i Melleruds kommunfullmäktige 2022-2026.

Vid fullmäktiges sammanträde i oktober kommer de nyvalda ledamöterna att tjänstgöra för första gången.

Innan årsskiftet kommer kommunfullmäktige att välja ledamöter och ersättare till nämnder och styrelsen och dessa tillträder sedan sina uppdrag den 1 januari 2023.

Publicerad 5 oktober 2022

Nu kan företag, kommuner, organisationer, föreningar och samfälligheter söka bidrag från energifonden för åtgärder som minskar elanvändningen. Energifonden finansierar som regel 30 % av material- och installationskostnaden för godkända energieffektiviseringsåtgärder.

Publicerad 22 september 2022

Har du någon äldre i din närhet som du bryr dig om? Eller träffar du äldre i ditt yrke? Det är inte ovanligt att just de faller offer för bedragare. Du kan förebygga att de blir lurade! Ta några minuter och prata med dem om bedrägerier.

Publicerad 9 september 2022

Socialförvaltningen sammanställer varje år resultat från nationella jämförelser mellan kommuner för att få en bild av verksamhetens utveckling. Enligt resultaten för 2022 förbättrar sig förvaltningen inom samtliga områden från föregående år. De verksamheter som utmärker sig främst är Individ- och familjeomsorg samt LSS verksamhet.

Publicerad 1 september 2022

Invasionen av Ukraina har påverkat många av oss känslomässigt. Här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Publicerad 9 augusti 2022

Öppna förskolan öppnar igen den 15 augusti efter ett sommaruppehåll. Hit är alla föräldrar, och andra vuxna, välkomna med barn från 0–6 år. Här får du som förälder möjlighet att träffa andra vuxna, samtidigt som ditt barn ges möjlighet till lek i en pedagogisk och stimulerande miljö. Du kan också delta i utbudet av aktiviteter och föräldrastödjande föreläsningar, helt kostnadsfritt.

Publicerad 8 augusti 2022

Våren har varit torr och just nu är grundvattennivåerna låga på sina håll. I Melleruds kommun ligger grundvattennivåerna i små magasin under normal nivå. Detta kan påverka fastighetsägare med egen brunn.

Ett par tips är att redan nu vara restriktiv med vattenförbrukningen för att vattnet ska räcka hela säsongen. På Livsmedelsverkets hemsida finns även fler tips så som passa på att ta vattenprov om det var länge sedan du gjorde det och hur du kan minska vattenförbrukningen.

 

Läs mer

På Livsmedelsverkets webbplats finns det tips för dig som får dricksvatten från egen brunn - Låga grundvattennivåer - undersök vattennivån i egen brunn (livsmedelsverket.se)

På Sveriges Geologiska Undersökning finns information om aktuella vattennivåer - Aktuella grundvattennivåer (sgu.se)

Publicerad 15 juni 2022

Från 13 juni kommer VA-arbete att starta på del av Karolinervägen, från järnvägsövergången upp till skolan. Ett körfält kommer att fortfarande att vara öppet.

Från vecka 32 kommer arbete att starta på Bringsrovägen, från korsning Karolinervägen och norrut. Entreprenör för detta är HAKAB som har anlitats av Melleruds kommun. För frågor kontakta VA-enheten Niclas Mjörnestål 0530-183 84.

Publicerad 3 juni 2022

Från 13 juni kommer VA-arbete att starta på korsning Bergsgatan / Esplanadgatan. Arbetet planeras att pågå cirka tre veckor.

Korsningen kommer att vara avstängd för trafik.

Från vecka 32 kommer VA-arbete att starta på Skolgatan. I samband med detta kommer även en ny gång och cykelväg att anläggas. Detta arbete utförs av Melleruds kommun.

Arbetet planeras att pågå under resterande del av 2022.

För frågor kontakta VA-enheten Niclas Mjörnestål 0530-183 84.

 

Publicerad 3 juni 2022

Plocka upp efter din hund och kasta påsen i närmaste hundlatrin. Eller ta med påsen hem och släng den som brännbart hushållsavfall i ditt vanliga sopkärl. Det ligger i allas gemensamma intresse att tänka på miljö och trivsel.

Publicerad 2 juni 2022

Det som händer i omvärlden just nu kan göra både barn och vuxna oroliga och rädda. Som vuxen kan det kanske vara svårt att veta hur man ska prata med barn om allt som sker.

Krisinformation.se har tillsammans med Försvarsmakten och BRIS satt ihop frågor och svar om vad som händer i Ukraina just nu, som är särskilt riktade till barn. En sida som du och ditt barn kan läsa igenom tillsammans.

Publicerad 1 mars 2022
Sidan uppdaterades 21 oktober 2021