Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Flexibel planering inom hemtjänsten

Under denna vecka går ett brev ut till de kommuninvånare som har hemtjänst för att informera om att förvaltningen kommer framåt behöva arbeta med en mer flexibel planering inom hemtjänsten.

MK21 Hemvarden KHW 2 3

Större krav ställs idag på planeringen inom hemtjänsten, bland annat på grund av ändrade regler för dygnsvila och ökande antal personer som behöver hjälp från hemtjänsten. För att få detta att gå ihop och bibehålla en god kvalitet behöver vi framåt arbeta med mer flexibla tidsspann för när hemtjänstinsatser genomförs. Det innebär att vi behöver se över planeringen för när insatser utförs. För att vår personal ska räcka till behöver så många insatser som möjligt genomföras mitt på dagen och vi behöver en större flexibilitet för när insatser kan utföras.  

Detta kan till exempel handla om att en insats som inte måste ske på en viss tid får man hjälp med inom tidsramen förmiddag (9:00-12:00) eller eftermiddag (12:00-16:00). Detta kan tex handla om hjälp med städ, dusch eller inköp.  

Insatser som måste ske en viss tid, som medicindelning eller hjälp att komma upp på morgonen, kommer självklart ha ett kortare tidsspann, t.ex. att insatsen kommer genomföras mellan 8:00-9:00. Vi kommer fortsätta försöka tillgodose individuella önskemål så långt det är möjligt men alltså inom ett större tidsspann än tidigare.  

Läs mer här: FAQ hemtjänsten tidsspann 

Publicerad 30 april 2024