Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ditt trädgårdsavfall – en resurs på rätt ställe!

Äntligen är sommaren här och en härlig tid för att få fint i trädgården. Kanske börjar man rensa bland buskar och klippa gräs men vad ska man göra med trädgårdsavfallet?

Trädgårdsavfall

Vad är trädgårdsavfall?

Till trädgårdsavfall räknas bland annat:

 • grenar och ris
 • löv
 • gräsklipp
 • fallfrukt

Så här gör du dig av med ditt trädgårdsavfall

Rätt sätt att ta hand om ditt trädgårdsavfall är:

 1. Det enklaste och billigaste sättet att ta hand om trädgårdsavfallet är att kompostera det själv. Resultatet blir fin och näringsrik jord som du kan använda i stället för att köpa gödsel. Det behövs inga tillstånd för det. All förvaring och hantering av trädgårdsavfall ska göras på din egen tomt, inte utanför tomtgränsen.
 2. Åka till Hunnebyns återvinningscentral (ÅVC) med avfallet.

 

Förbud att elda trädgårdsavfall

Nya bestämmelser kring förbud om att elda trädgårdsavfall (kvistar, grenar, löv etc.) har skapat oklarheter kring vad som gäller för den här typen av trädgårdsavfall. Bestämmelserna gäller från 1 januari 2024.

Naturvårdsverkets tolkning av de nya bestämmelserna innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på tomten, lämnas till en återvinningscentral, eller samlas in av kommunen. I praktiken innebär detta att det enligt Naturvårdsverket inte längre är tillåtet att elda grenar, löv och annat trädgårdsavfall. Nuvarande lokala föreskrifter avseende eldning av trädgårdsavfall anger följande:

"Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april – 30 september. Påsk- och valborgsmässoeld är dock tillåten, vid offentliga tillställningar krävs tillstånd. Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsföreskrifter. Eldning får aldrig ske av annat avfall eller i strid med gällande brandföreskrifter.  Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger."

 

Olaglig dumpning

Det är olagligt att slänga trädgårdsavfall i naturen, utanför din egen tomt. Det innebär att du inte får lägga ditt avfall i skogen, en park, privat mark eller annan allmän plats. Hänvisning till Melleruds kommuns renhållningsföreskrifter 23§.

 

Varför får jag inte slänga trädgårdsavfall i naturen?

 • Den naturliga växtligheten kan kvävas under högarna.
 • Högar med trädgårdsavfall gör ofta att man även börjar kasta annat skräp på platsen.
 • Att ta hand om högarna kostar mycket pengar. Det kräver också tid och resurser från kommunen för att kunna återställa platsen.
 • Det ser otrevligt ut och förändrar platsens utseende.
 • Det kan leda till spridning av oönskade eller invasiva arter.

 

Vad är invasiva arter?

Om du slänger trädgårdsavfall utanför din egen trädgård kan det leda till att den vilda floran skadas i naturen och andra oönskade arter tar över. Invasiva främmande arter är arter som på något sätt hotar mångfalden av inhemska eller ”ursprungliga” arter. De trivs och sprids i Sverige, just därför att de ofta inte har några naturliga fiender som håller dem tillbaka. Invasiva växtarter i Sverige har allt som oftast en historia som exotisk trädgårdsväxt som har kunnat sprida sig på grund av oaktsamhet. Exempel på några invasiva arter som finns inom Melleruds kommun är jätteloka, parkslide och jättebalsamin.  Lägg alltid växtavfall med invasiva främmande arter i säckar som du försluter noga innan du transporterar dem till återvinningscentralen. 

Hittar du invasiva främmande arter kan du rapportera in dina fynd till invasivaarter.nu

Om du har frågor kring hantering av trädgårdsavfall, kontakta Hunnebyns Återvinningscentral på telefon 0530-189 80. 

Melleruds kommun önskar dig en härlig trädgårdssäsong!

 

Publicerad 13 maj 2024