Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Näringslivsstrategi

Tillsammans utvecklar vi Melleruds kommun!

Näringslivsstrategin visar viljeinriktningen och prioriteringar för näringslivsarbetet och även arbetet inom andra områden för att främja ett gott företagsklimat. Den tydliggör inom vilka prioriterade områden kommunen bör genomföra insatser tillsammans med andra aktörer som är viktiga för det lokala näringslivets utveckling. Med hjälp av strategin ska vi säkerställa att vi på ett strukturerat sätt tillvaratar alla de styrkefaktorer och möjligheter som vi tillsammans har identifierat. Insatser utifrån strategin ska främja tillväxt i befintliga företag samt öka Melleruds attraktivitet för etableringar av nya företag för att bibehålla och skapa fler arbetstillfällen.

Strategin har tagits fram under 2019–2020 i dialog tillsammans med näringslivet, föreningar samt politiker och tjänstemän från Melleruds Kommun. Under flera träffar runt om i kommunen bjöds näringslivet in och diskuterade de viktigaste områdena att arbeta med för att kunna utveckla näringslivet. Fler än 50 företag har deltagit i processen med närmare 70 personer totalt. Stort tack för ert engagemang!

Baserat på underlaget i arbetet med näringslivsstrategin har fem fokusområden valts ut. Via nedan länkar finns information om fokusområdena samt handlingsplaner för dessa med konkreta insatser samt ansvarsfördelning.


Sidan uppdaterades 17 november 2021