Kommunalt vatten och avlopp

Avgifter och drift

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter enligt fastställd VA-taxa. Avgiften för kommunalt vatten har en fast och en rörlig del. Det fasta priset beror på vattenmätarens storlek, som i sin tur beror på hur stort vattenflöde din fastighet behöver ha tillgång till. Den rörliga kostnaden beror på hur mycket vatten som faktiskt används.

Har du frågor när det gäller:

Taxa, drift och underhåll ring VA-enheten, telefon 0530-183 96

Felanmälan

Felanmälningar på kommunens vatten- och avloppsanläggningar gör du på telefon 0530-189 00 (Medborgarkontoret) under kontorstid, övrig tid telefon 076-698 15 47 eller a-jouren 070-636 04 54.

Nyanslutning

Om du ska ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du ha VA-byggnadslov. Detta gäller befintliga hus som ska anslutas till kommunens ledningsnät. Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningens VA-chef på telefon 0530-183 96.

ABVA 2008

ABVA 2008 – Allmänna bestämmelser för brukande av Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, är den kommunala föreskrift som styr vatten- och avloppshanteringen.

Grävmaskin
Sidan uppdaterades 20 januari 2023