Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunalt vatten och avlopp

Avgifter och drift

Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp betalar avgifter enligt fastställd VA-taxa. Avgiften för kommunalt vatten har en fast och en rörlig del. Det fasta priset beror på vattenmätarens storlek, som i sin tur beror på hur stort vattenflöde din fastighet behöver ha tillgång till. Den rörliga kostnaden beror på hur mycket vatten som faktiskt används.

Har du frågor när det gäller:

Taxa, drift och underhåll ring VA-enheten, telefon 0530-183 96

Felanmälan

Felanmälningar på kommunens vatten- och avloppsanläggningar gör du på telefon 0530-189 00 (Medborgarkontoret) under kontorstid, övrig tid telefon 076-698 15 47 eller a-jouren 070-636 04 54.

Nyanslutning

Om du ska ansluta en fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du ha VA-byggnadslov. Detta gäller befintliga hus som ska anslutas till kommunens ledningsnät. Vänd dig till samhällsbyggnadsförvaltningens VA-chef på telefon 0530-183 96.

ABVA 2008

ABVA 2008 – Allmänna bestämmelser för brukande av Melleruds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, är den kommunala föreskrift som styr vatten- och avloppshanteringen.

Grävmaskin
Sidan uppdaterades 27 oktober 2021