Hårdhetsgrad och pH

Hårdhet är i dricksvattnet summan av halterna kalcium och magnesium. Vattnet betecknas som mjukt upp till en hårdhet av 5°dH (tyska grader).

Surhet

I kommunens ytvattenverk styr vi pH till 8,3 vilket gör att detta värde är konstant över tid.

Hårdhet

Detta värde kan variera med små skillnader över tid med några tiondelar, men kan sägas att det är konstant och betraktas som mjuk.

Under 2019 från januari till september har vi haft följande snittvärde på hårdheten:

  • Dalskog = 5,96 °dH
  • Sverkersbyn = 1,76 °dH
  • Vita Sannar= 1,22 °dH

 

Sidan uppdaterades 27 september 2021