Överförmyndare

Människor som har svårt
att sköta sin ekonomi
kan få hjälp av en god man
eller en förvaltare.  

I varje kommun ska därför det finnas
en överförmyndare
eller överförmyndarnämnd. 

Överförmyndaren eller
överförmyndar-nämnden
kontrollerar att kommunens gode män
och förvaltare sköter sina uppdrag.

Överförmyndaren ska särskilt se till
att personens pengar eller andra tillgångar
används för hans eller hennes nytta.  

Överför­myndaren ser också till
att föräldrar och förmyndare
tar hand om barns tillgångar
på ett säkert sätt
tills barnet fyller 18 år och blir myndigt.  

Vill du klaga på hur en förmyndare,
god man eller förvaltare sköter sig
kan du kontakta överförmyndaren
i din kommun.  

Vill du klaga på en överförmyndare
eller överförmyndar-nämnd
kan du kontakta Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterades 4 oktober 2022