Vem bestämmer i kommunen?

Sverige är en demokrati.
Det betyder att människorna som bor i landet
väljer vilka som ska bestämma.
De som bestämmer kallas politiker.

Du som bor i kommunen väljer vilka
politiker som ska bestämma i din kommun.

De politiker som människorna väljer
är med i kommun-fullmäktige.
Politikerna i kommun-fullmäktige
väljer kommun-styrelse som ska
leda arbetet i kommunen.

Politikerna i kommun-fullmäktige
väljs på fyra år.
Efter fyra år är det kommunal-val igen.

 

Offentligt arbete

Politikernas arbete är offentligt.
Det betyder att alla kan få veta vad
politikerna gör och vad de bestämmer.
Det kallas för offentlighets-principen.

Alla svenska och utländska medborgare
har rätt att läsa kommunens handlingar.
En handling är till exempel ett brev
till kommunen
eller ett papper där det står vad
kommunen har bestämt att göra.
Också e-post är en handling.

Men det finns handlingar som är hemliga.
Sekretess är ett annat ord för hemlig.
Du får inte läsa handlingar som är
sekretess-belagda.

Sidan uppdaterades 4 oktober 2022