Skola och barnomsorg

Elev

Melleruds kommun erbjuder ett stort utbud av förskolor och grundskolor för barn och unga i alla åldrar, samt en populär kulturskola.

Förskolan är första steget i ett barns utbildning och grunden till det livslånga lärandet.  Alla barn erbjuds plats i allmän förskola tre timmar per dag från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten är avgiftsfri.

I Mellerud finns Dahlstiernska gymnasiet med ett stort utbud av yrkesprogram. För vuxna finns möjligheten att vidareutbilda sig via vuxenutbildningen där man kan läsa svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiekurser och särskild utbildning för vuxna.

På alla våra skolor står lärandet i fokus. Målet är att var och en ska få lära och utvecklas så långt som möjligt och att varenda elev i våra skolor ska känna sig trygg. Vi har en hög lärartäthet och kompetens bland våra lärare. Från och med årskurs 6 har alla elever en egen Ipad.

 

Du som är vårdnadshavare, elev eller ska studera i Mellerud kan hitta information om skolor och program i Skolverkets utbildningsguide. 

Utbildningsguiden kan vara till hjälp i att stödja alla som står inför ett val av skola, utbildning eller yrke. Webbplatsen vänder sig till elever, föräldrar, vuxenstuderande och studie- och yrkesvägledare och står fri från kommersiella intressen.

Där finns information och verktyg som gör det lättare för den som ska välja.

Information om skolformerna och skolsystemet finns på de vanligaste språken bland nyanlända.

Skolverkets utbildningsguide

 

 

Kontakta oss

Anders Pettersson
Förvaltningschef
E-post: anders.pettersson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 16
Mobiltelefon: 070-970 49 11

Linda Eriksson
Administratör
E-post: linda.eriksson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 17

Liselott Vislander
Ekonom och skolskjutshandläggare
E-post: liselott.vislander@mellerud.se
Telefon: 0530-181 34

Gunnar Karlsson
Samordnare
E-post: gunnar.karlsson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 83

Sidan uppdaterades 15 maj 2024